İnönü'nün Harf İnkılabı İtİrafı

İnönü'nün Harf İnkılabı İtİrafı

İnönü'nün Harf İnkılabı İtİrafı

Harf Devrimi'nin Amacı :


Hepimizin bildiği gibi, Harf inkilâbın da eski alfabenin zorluğu sebep gösterilmişti. Acaba durum gerçekten böylemiydi ?


Asırlarca alfabesini değiştirmeden yaşayan, buna rağmen teknoloji de zirveye ulaşan japonlar neden karmaşık alfabelerini bu gibi sebepten değiştirmemişler di? Kaldı ki, japonya da okuma yazma da zorluk çektiklerinden yakınan bir japon duyamazsınız ! Peki ya Çin yada diğer devletler neden alfabelerini değiştirmedi ?Şöyle basit bir örnek verecek olursak ; Ülkemizin bu günlerde kurtulduğunu varsayalım, başımız da herhangi bir Yönetici olsun. Ve desin ki : "Latin alfabesi çok zor ve hala okuma yazma bilmeyenler, öğrenemeyenler var. O halde Latin alfabesini değiştiriyorum. Bundan böyle japon alfabesi kullanılacak" dese.. 

Biz millet olarak ne hale geliriz ? Doktor mu kalır,  Mühendis mi. Subay mı kalır, Öğretmen mi.. ?

-Önceden alınmış diplomalar bir günde hükmünü kaybeder.
-Profesörler neye uğradıklarını şaşırırlar.
-Öğretmenler kendi kendilerine bile okuma yazma öğretemeyecek bir duruma düşer.
-Halk bir gecede okuma yazma bilmeyen cahil bir hale gelir.

Şimdi bu yapılan Harf Devrimini 80-100 sene önceki imkanlar da düşünün. Harf devrimi yapılıyor ve sizin bu devrimden günlerce sonra haberiniz oluyor, tv lerde haberler izleyemiyorsunuz, duruma itiraz edemiyorsunuz. Osmanlı döneminde aldığınız ilimler, diplomalar bir günde hükmünü kaybediyor.

Şimdi bu Harf devrimine İsmet İnönü'nün itirafından bakalım..

İşte İsmet İnönü'nün ağzından, harf devriminin asıl amacı:

"Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir.Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi.

Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve **dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.**

(...) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. (...)  **Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak,dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı."**

KAYNAK: İnönü, Hatıralar C.II sayfa223