Kan ile Yapılan Devrimler Daha Sağlam Olur

mustafa kemal: Kan ile Yapılan Devrimler Daha Sağlam Olur.

Kan ile Yapılan Devrimler Daha Sağlam Olur

Yakın zamanda gerek arap ülkelerinde gerekse ülkemiz de bir 'Diktatör' kavramı almış başını gidiyor.

Diktatör demek ; Devletin başındaki kişinin, halkın durumunu-isteklerini göz ardı
edip, kendi çıkarı doğrultusunda hareket eden ve hatta bu uğurda kendine karşı gelen halkı asıp kesebilen yöneticilerin tanımlarından biridir. 


Bizler diktatörlüğün kelime anlamını bu şekilde tanımlarken, Mustafa Kemal yaptığı devrimler de halkın tam desteğini almışmıydı ? Mustafa Kemal Yaptığı devrimleri bakın nasıl anlatıyor.

M. Kemal Atatürk:

"Milletimiz, çok büyük bir devrimin etkeni olmuştur. Gerçekten, yüzyıllardan beri uymaya alıştığımız bir yönetim şeklinin dışına çıkarak dünyada benzeri bulunmayan bir devlet kurduk. 

Fakat, bu yeniliğin kesinlikle tersine bir hareketi gerektireceğini hatırımızdan çıkarmamak gerekir. Bu harekete özel ifadesiyle "gericilik" derler.Yaptığımız işler ve aldığımız sonuçlara göre bu gibi gerici hareketler, her zaman beklenebilir.

**Kan ile yapılan devrimler daha sağlam olur; kansız devrim ölümsüzleştirilemez.
 Fakat biz bu devrime erişmek için gereği kadar kan döktük.**

Bu kanlarımız, yalnız savaş meydanlarında değil, **aynı zamanda memleketin içinde de döküldü.** Temenniye değer ki, bu dökülen kanlar kâfi gelsin ve bundan sonra kan dökülmesin.Mutlu devrimimizin aleyhinde fikir ve duygu taşıyanları aydınlatıp doğru yolu göstermek aydınlara düşen millî görevlerin en önemlisi ve en birincisidir."

KAYNAK:
[1923] Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, cild 2, sayfa 68,69.
Ve; Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, cild 1, sayı 12, Eylül 1998, sayfa 911.