Mustafa Kemal Dini Kullandı mı !

Mustafa Kemal Dini Kullandı mı !

Mustafa Kemal Dini Kullandı mı !

9/14/2013

Mustafa Kemal Dini Araç Olarak mı Kullandı ?

Eski Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bey bir gün Atatürk'e başvurur:


 "Paşam, Üniversite'de İnkılâp derslerinde okutmak üzere tarafınızdan (Cumhuriyet) sözlerini ilk önce nerede, ne şekilde ve kimler arasında telâffuz buyurduğunuzu öğrenmek istiyorum."

Atatürk, Mahmut Esat Bey'e şu yanıtı verir:
- "Bunu Mazhar Müfit Bey'den öğreniniz. O, günü gününe bütün hadiseleri not etmiştir."


Mazhar Müfit Bey, Bitlis valisi iken Damat Ferit hükümetince görevinden alınıp hakkında tutuklama kararı çıkartılmış; Mazhar Müfit Bey de Erzurum'a geçip M. Kemal ve arkadaşlarına katılmıştı.Mazhar Müfit o günden sonra hep Atatürk'ün yanında olmuş, gördüklerini, duyduklarını günü gününe saptayan günlük tutmuştu.

Mazhar Müfit Bey, M. Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi'ni açarken yaptığı konuşmanın sonunda şu sözlere yer verdiğini yazar:

«En son olarak niyazım şudur ki, Cenâb-ı Vacibü'l-Amal Hazretleri, Habib-i Ekrem'i hürmetine, bu mübarekvatanın sahip ve müdafii ve diyabeti celile-i Ahmediye'nin ilâyevnilkıyâme- haris-i estakı olan millet-i necibemizi ve makam-ı saltanat ve hilâfet-i kübrâyı masun ve mukaddesatımızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi muvafık buyursun.»

Mazhar Müfit, bu konuşmayı **yadırgayarak** Paşa'ya **niçin böyle bir konuşma** yaptığını sorar.

Kongre akşamı Paşa'ya:
- "Erzurum, nutkunuzun sonunu **müftü efendinin duası gibi** bitirdiniz", dedim. Bu tarz konuşmamı hoş gördüğü için sadece güldü ve:


"Maksadını anlıyorum, anlıyorum amma şimdi vazifemiz halkı, vatanı ve esir padişahı kurtarmaya
**inandırmaktan** ibarettir."KAYNAK: Kansu, Mazhar Müfit, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk ile Beraber, Türk Tarih Kurumu yay.1986, c: l, sayfa 85.