Mustafa Kemal ve Sakarya Meydan Muharebesi

Mustafa Kemal ve Sakarya Meydan Muharebesi Safsatamı?

Mustafa Kemal ve Sakarya Meydan Muharebesi
kazım karabekir hatıratı

Kazım Karabekir Paşa'nın Hatıratından, Bizlere Anlatılan Sakarya Meydan Muharebesi Safsatası

Bildiğimiz üzere Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş savaşında Mustafa Kemal'in büyük başarısı olarak anlatılırdı,işin aslını Kazım Karabekir Paşa'nın Hatıratından okuyalım..

“Sakarya Meydan Muharebesinin son günü Mustafa Kemal Paşa muharebeyi kaybettiğine hükmederek ric’at (geri çekilme) emri vermiş ise de Fevzi Paşa bunu sabahki vazi­yeti gördükten sonra kumandanlara tebliği münasip görmüş.

Halbuki sabahleyin düşmanın geri çekildiği görülünce zaferin bizde kalması bu suretle temin olunmuş…Fevzi Paşa bana bu muharebeden bahsederken, bunu kendi kazandırdığını, fakat herkesin Mustafa Kemal kazandırdı zannettiğini söyledi. Hakikati neden saklıyorsunuz de­dim. Şimdilik böylesi muvafık, dedi.”

Kâzım Karabekir, Istiklâl Harbimiz, Türkiye Yayınevi, Istanbul 1960, sayfa 997.