Mustafa Kemal'in İlk ve Son Meclis Konuşması

Mustafa Kemal'in İlk ve Son Meclis Konuşması

Mustafa Kemal'in İlk ve Son Meclis Konuşması
Adıtürk Meclis

9/13/2013

M.KEMAL'İN İLK VE SON MECLİS KONUŞMASINDAKİ FARK?

Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı konuşma

- 24 Nisan 1920 :

''Heyetinizin yardım ve desteği ile ve hak yolundaki mücadelede Yüce Allah’ın koruyuculuğunu ümit ederek çalışacağım. İnşallah Yüce Padişah Efendimiz Hazretleri’nin sağlık ve esenlikle her türlü yabancı kayıtlardan kurtulmuş olarak hükümdarlık makamında sonsuza dek kalmasını Yüce Tanrıdan dua ederim.”

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri. Cilt 1,1919-1938. Ankara 1961. s. 64

*M.Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihli Meclis açılış konuşmasıdır:

"Dünyaca bilinmektedir ki, bizim devlet idaresindeki ana programımız, Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı siyasetler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipler gökten indirildiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz''