Mustafa Kemal'in Tartışılacak Sözleri !

Mustafa Kemal'in Bu sözleri Ninelerimize Hakaret Değil mi ?

Mustafa Kemal'in Tartışılacak Sözleri !

Mustafa Kemal'in Bu sözleri Ninelerimize Hakaret Değil mi ?

Ülkemizin o dönemler çektiği sıkıntıları biliriz.Ve yine biliriz ki;ülkemizin bu acınası zamanların da en büyük desteklerinden biride analarımızın,ninelerimizin çabasıdır.Bu tartışılmaz bir gerçektir.

Peki ninelerimizin dedelerimizin,savaşmakta ve bunca şehit vermekte amacı ne idi?Tabiki din düşmanlarımızın ülkemize girişini engellemek ve girenleride püskürtmekti. Kısacası ülkemizi düşman işgalinden korumak ve kollamak.


Peki düşmanlar bu ülkede ne olsun isterlerdi ?

Bence din düşmanları ; öncelikle dinimizin gerekliliklerini ortadan kaldırmak ve milletimizi kendi milletlerine uydurmak isteyeceklerdi.Kısacası kendilerine benzetmek ve İslam dini'nin bir bütün yapısını bozmak isteyeceklerdi.


ALLAH Rasulü (S.A.V.); "Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır"(Ebu Davud)buyuruyor.

O halde hiç bir Müslüma'nın hiç bir şekilde,modernleşme adı altında din düşmanlarına benzeme lüksü yoktur.Samimi bir Müslüman, elbette ki Peygamberin s.a.v sözünü de inkar edemez.

ALLAHU TEALA Örtünme Hakkında Ne Buyuruyor ?

Nur Suresi

Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler.Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine(kadar) örtsünler.(...)

 

Ahzab Suresi

 Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cilbablarından (dış elbiselerinden) üzerlerini sımsıkı örtsünler.Bu onların tanınmalarına,tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır.

Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

O halde gerçekten kurtulduk mu ?

Şimdi ise kurtuluşumuzun işareti olarak Mustafa Kemal'in Sözlerine bir bakalım :

"...Kimi yerlede kadınlar görüyorum ki, başına bir bez, ya da bir peştemal ya da benzer bir şeyler atarak yüzünü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı ya arkasını çevirir, ya da yere oturarak yumulur.

Bu durumun anlamı, gösterdiği nedir? Efendiler uygar bir ulus anası, ulus kızı bu şaşırtıcı biçime, bu vahşi duruma girer mi? Bu durum ulusu çok gülünç gösteren bir görünüştür. Hemen düzeltilmesi gerekir."

KAYNAK: Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yay., C. II., s. 217